Category Archives: Документи

Обществен съвет

Обществен съвет

Posted in Документи | Comments Off on Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правилник

Posted in Документи | Comments Off on Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

От тук можете да свалите стратегията за развитие на ОУ “Паисий Хилендарски” село Перперек за периода 2016-2020 година. Стратегия за развитие на училището

Posted in Документи | Comments Off on СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА