Националната седмица на четенето

Създадената в училището програма за мероприятия, свързани с Националната седмица на четенето, е изпълнена изцяло.

В начален и в прогимназиален етап на образование се проведоха състезания за най-добър четец, за най-добър разказвач и състезание по правопис. Учениците участваха с желание и ентусиазъм. Участниците се представиха отлично и бяха присъдени награди.25276406_1625584310837864_1520697053_n 25286864_1625474484182180_1111389775_n25286937_1625474387515523_1541134292_n25323040_1625474350848860_1123858552_n25323932_1625583814171247_354119435_n25359872_1625584170837878_1483399720_n

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.