Севгинар Феим Адем

Севгинар Феим Адем

ОУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Старши учител по български език и литература

Завършва специалност Българска филология през 1999г. в гр.Пловдив. Притежава и специалност френски език и физическа култура и спорт придобити в УИ “Любен Каравелов“ гр.Кърджали през 1994г. През 2001г.завършва 4та професионално-квалификационна степен на тема “Литературоведски и лингвистичен анализ на художествен текст“. Има над 21години професионален опит като учител. В ОУ“Паисий Хилендарски“ село Перперек започва работа през 2019 година.

Имейл: sevginar73adem@abv.bg

ouperperek-teacher-7