МАРИАНА АТАНАСОВА

МАРИАНА АТАНАСОВА

ОУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Старши учител в начален етап с над 30 години професионален опит

Завършила специалност НУП в ПУ Паисий Хилендарски, бакалаварска степен. Трудов стаж по специалност 34 години. Свидетелства за V и IV ПКС.

За мен ролята на семейството е от огромно значение.

Заедно родител – учител да работим за възпитанието и образованието на децата. Стремеж към насърчаване на толерантност, работа в екип, креативност у учениците.

Имейл: mia_065@abv.bg

ouperperek-teacher-5