Малина Василева Василева

Малина Василева Василева

ОУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Старши учител по математика, физика и трудово обучение

Завършила ИНПУ“Любен Каравелов“ през 1992г. със специалност –математика, физика и трудово обучение.


Притежава:

– свидетелство за професионална квалификация: „Учител по Информационни технологии V-VIII клас.“-придобито 2006г.
-пета професионално-квалификационна степен-2017г.

Има 35 годишен професионален опит.


В ОУ“Паисий Хилендарски“ с. Перперек работи от 2017г.

Имейл: mail_boch@mail.bg

ouperperek-teacher-1