ОУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:
Образователен медиатор на пълен работен ден за учебната 2021/2022 година.

Виж цялата обява тук

Коментарите са деактивирани.