Маргарита Красимирова Маркова

Маргарита Красимирова Маркова

ОУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Завършва специалност Славянска филология с чешки език през 2008 г. като магистър с професионална квалификация филолог и учител по български език и литература и чешки език , Регионална и национална сигурност като магистър през 2012 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив, филиал „Любен Каравелов“ гр. Кърджали и СДК „Начална училищна педагогика“ през 2017 г.

През 2016 г. започва работа като начален учител в ОУ „Паисий Хилендарски“ село Перперек, община Кърджали. Тя споделя, че образователният процес е не само компетентно преподаване на група ученици, но и индивидуален подход – намирайки път към всеки, да му помогне да открие силните си страни и да го мотивира към самоусъвършенстване, възпитавайки упоритост, търпение, креативност, доброта….

Имейл: margarita_ten@abv.bg

ouperperek-teacher-4

xxx