За училището

За училището

ОУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Училището в село Перперек е открито през 1927 година с 22 ученици и три отделения. Първоначално то се е помещавало в джамията, без никакви помагала и пособия. След време училището се премества в къщата на Христо Петков.

Първата учителка е Христина Кузманова Зидарова от град Търговище. Тя е работила 3 години, а след нея учител е бил Иван Лисев – една година.

За кмет на общината в село Перперек идва господин Люлински започва строежа на ново училище, което е наречено „Паисий Хилендарски“. В него се учат ученици от първи до четвърти клас. По това време учител е Никола Керанов от село Гъбарево. След него тук работят учителите Деша Трифонова, Стефан Точев, Пенка Шереметева, Руска Серджиева, а от 1952 година Василка Ангелова с четири слети класа и Тасим Рашидов с ученици турчета.

През 1960 година се сливат турското и българското училище в две паралелки с по два слети класа. През 1967 година се открива още една паралелка и занималня. Назначени са още две учителки Лиляна Тончева и Костадинка Ангелова.

През 1968 година се построява нова сграда, а на 21 август 1969 година училището е напълно завършено. Носи името „Георги Димитров“. Новото училище е основно и приема 300 ученика от района на с. Перперек от първи до осми клас, които се обучават и възпитават от 16 учители.

Открит е пансион за 30 ученици от село Майсторово и село Кокиче. За първи директор на основното училище е назначен Мильо Тончев от град Пловдив.

През учебната 1991 / 1992 година училището се преименува в основно училище „Паисий Хилендарски“.Училището носи името на автора „ История славянобългарска” Паисий Хилендарски.

ОУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ осъществява обучение от първи до седми клас. Учебният процес се провежда в една смяна. Учебното заведение е с общинско финансиране.

Материално-техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинети по различните предмети.

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.

Учениците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личности в обществото.

През всичките тези години ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, Перперек е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

По повод 70 години просветна дейност в село Перперек на 10 май 1997 година училището отпразнува своя юбилей с богата литературно-музикална програма. На тържеството присъстваха: кмета на община Кърджали – господин Румен Димитров, началника на отдел „Образование“, представители на местната власт, на РИО Кърджали, на синдикални организации, бивши директори, учители, много бивши възпитаници на учебното заведение. Събитието бе отразено в местния вестник „Нов живот“.

• Те винаги се ръкуват с бъдещето. Защото знаят, че и вчера, и днес бъдещето на модерното общество е в ръцете на неговите учители и ученици.
• Те посвещават част от своя живот на българския дух и на българското образование. Защото са осъзнали, че човек е щастлив и удовлетворен, когато оставя нещо след себе си. Оставят обичта към децата, обичта към живота и мечтата той да стане по-добър.
• Те знаят, че учителят е вътре в тяхното сърце завинаги. Защото учителят е човек – добър, себеотдаващ се и винаги себераздаващ се.
• Те помагат на всички. Защото всички се нуждаят от любов, разбиране и усмивка. Помагат на диалога между днес и утре. Откриват пътя пред младостта и той става общ за всички.
• Те знаят, че най-важното е класните стаи да са пълни с деца – бъдещето на България.

На 10 май 2002 година ОУ „Паисий Хилендарски“ отбеляза и 75-годишния си юбилей. За тържеството бяха дошли много представители на общината, образованието, културата, спорта, бивши директори и учители работили в същото училище. Много от тях поднесоха своите поздравления и пожелания. Изнесена бе и богата музикална програма. Голямото събитие бе известено във вестник „Репортер“.

Директорите на училище “Паисий Хилендарски”

• Те винаги се ръкуват с бъдещето. Защото знаят, че и вчера, и днес бъдещето на модерното общество е в ръцете на неговите учители и ученици.
• Те посвещават част от своя живот на българския дух и на българското образование. Защото са осъзнали, че човек е щастлив и удовлетворен, когато оставя нещо след себе си. Оставят обичта към децата, обичта към живота и мечтата той да стане по-добър.
• Те знаят, че учителят е вътре в тяхното сърце завинаги. Защото учителят е човек – добър, себеотдаващ се и винаги себераздаващ се.
• Те помагат на всички. Защото всички се нуждаят от любов, разбиране и усмивка. Помагат на диалога между днес и утре. Откриват пътя пред младостта и той става общ за всички.
• Те знаят, че най-важното е класните стаи да са пълни с деца – бъдещето на България.

Директори на училище ОУ ” Паисий Хилендарски”:

1. Мильо Тончев-от Пловдив 1968 -70 г.
2. Юсеин Ризов 1970-1976 г.
3. Ахмед Нуриев 1976-1978 г.
4. Николина Джабарска 1978-1980 г.
5. Ридван Юмеров 1980-1981 г.
6. Иван Василев 1981-1987 г.
7. Калофер Калоферов 1987-1989 г.
8. Янчо Георгиев 1989-1991 г.
9. Стоян Димитров 1991-1995 г.
10. Недялко Петков 1995-2011 г.
11. Йорданка Боюклиева 2011- 2012 г.
12. Соня Карагяурова от 2012 г.