Али Мустафа Али

Али Мустафа Али

ОУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Физическо възпитание и спорт

Завършил съм висше образование бакалавър – ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.

Физическото възпитание и спорт са любими часове за учениците, което е фактор, способстващ постигането на високи резултати.

Използването на иновативни методи при обучението заедно със здравословната насоченост на физическите занимания съдействат за повишаване на двигателната култура, оформят и развиват личността. Интересът към спорта в часовете се поддържат с често провеждане на състезания по видове спорт и игри по спортния календар. Това помага на учениците да развият своите личностни качества – дисциплина, лоялност, уважение към противника, воля и хъс.

Имейл: aliali_58@abv.bg

ouperperek-teacher-2

xxx