ПЕТЯ СИМЕОНОВА ПЕТРОВА

ПЕТЯ СИМЕОНОВА ПЕТРОВА

ОУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ

Завършва Бакалавър по специалност „Български език и история“ – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив и Магистър – специалност „Английски език и методика“– ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив.

През 2003 година започва работа в ОУ Паисий Хилендарски- с. Перперек.

В работата си се старая да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да мисли, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми. Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците.

Имейл: pepa79@abv.bg

ouperperek-teacher-6