ДОНКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

ДОНКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

ОУ „ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Учител в ГЦОУД

Завършва специалност биология – химия , като професионален бакалавър в гр. Кърджали в периода 1093 -1994 г. Началото на учителската кариера започнах през 2018г. в село Перперек ОУ „Паисий Хилендарски“.

Вярвам, че образователният процес е не само компетентно преподаване на материя на група ученици, но и индивидуален подход – намирайки път към всеки.

Имейл: petkovadonka4@gmail. com

ouperperek-teacher-3